Redovisningsekonom med löneadministration

Vill du jobba med bokföring och ekonomisk redovisning? Utbildningen till Redovisningsekonom med löneadministration dig kompetens i rollen som t ex redovisningsekonom, ekonomiassistent eller löneadministratör.

Utbildningen Redovisningsekonom med löneadministration vänder sig till dig som trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både inom och utanför verksamheten. Det passar dig som är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv.

En redovisningsekonom arbetar med bokföring och ekonomisk redovisning i företag eller andra typer av verksamheter. Ditt ansvar är att att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas korrekt och betalas i rätt tid. Du kommer också att hantera alla in- och utbetalningar samt delta i arbetet med bokslut och årsredovisning.

Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör beräkningar av hur stora intäkter och utgifter för en viss tidsperiod bör vara för att nå lönsamhetsmålen.

Yrkesroller efter utbildningen

– Redovisningsekonom
– Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
– Redovisningskonsult, bokslut, deklaration
– Redovisningsassistent
– Ekonomiassistent

Dina möjligheter till jobb

Möjligheterna är stora för ekonomer och arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av företag som du jobbar på. Efter några år i praktiken kommer du att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF:s och FAR:s krav. Du kommer även att kunna säkerställa kvaliteten i ditt arbete genom kunskap om REKO och god redovisningssed.

Värdefull praktik på företag (Lia)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. Vi kan tipsa om LIA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LIA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LIA-företag.

Ansökan och antagningsbesked

Läs mer om ansökan

Kort om utbildningen

 

INFORMATIONSBLAD

 

Ansökan
Anmäl intresse
Examen
Yrkeshögskoleexamen 425 Yh-poäng
Studieform
YH-utbildning, heltid dagtid, 85 veckor/2 år. Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
Studieupplägg
Normalt 2-3 dagars schemalagd tid per vecka. Övrig tid egna studier och gruppuppgifter.
Ort och antal platser
Luleå - 30 Utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Luleå
Åsa Nilsson
asa.nilsson@enjoygroup.se
Kurser Poäng
Beskattningsrätt 50
Ekonomistyrning 25
Examensarbete 25
Grundläggande företagsekonomi 25
Handelsrätt 50
IT-stöd och rapportering av information 15
LIA 1 50
LIA 2 60
Löneadministration 25
Redovisning 1 - Inköp och försäljning 25
Redovisning 2 - Externredovisning 25
Redovisning 3 - Redovisningssystem 25
Redovisning 4 - Bokslut och analys 25
TOTALT 425
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 22 veckor, 2 perioder:
- 10 veckor första perioden
- 12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6
- Lägst betyg E i Matematik 2
- Lägst betyg E i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. Reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån:
- Gymnasieprogram där Ekonomiprogram ger företräde
- Särskilt prov i Engelska, Matematik, Svenska och Excel
Ledningsgrupp/Medverkande från näringslivet
Revisionären, Bodens Kommun, Aspia, Money Revision AB, Försvarsmakten, Region Norrbotten