Redovisningsekonom med löneadministration

Vill du jobba med bokföring och ekonomisk redovisning? Då har vi en skräddarsydd yrkesutbildning som ger dig kompetens i rollen som t ex redovisningsekonom, ekonomiassistent eller löneadministratör.

Utbildningen Redovisningsekonom med löneadministration vänder sig till dig som trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både externt och internt. Du bör vara strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv. En redovisningsekonom arbetar med bokföring och ekonomisk redovisning i företag eller andra typer av verksamheter. Du kommer ha hand om alla inbetalningar, utbetalningar och andra ekonomiska ärenden i företaget. Du kommer se till att skatter och moms redovisas korrekt och betalas i rätt tid. Yrket innebär även arbete med budget, bokslut, årsredovisningar och redovisningsmodeller.

Möjligheterna är stora för ekonomer. Vad du kommer jobba med beror på vilken typ av företag som du du hamnar på.  Efter några år i praktiken kommer du kunna bli auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF:s och FAR:s krav. Du kommer även kunna säkerställa kvaliteten i ditt arbete genom kunskap om REKO och god redovisningssed.

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR.

Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Poäng
425 - Motsvarar 85 veckor/2 år
Studieform
Bunden 100% (ej distans)
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Luleå - 30 Utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Luleå
Anki Häggståhl
072 - 050 37 07
anki.haggstahl@handelsakademin.se
Kurser Poäng
Beskattningsrätt 50
Ekonomistyrning 25
Examensarbete 25
Grundläggande företagsekonomi 25
Handelsrätt 50
IT-stöd och rapportering av information 15
LIA 1 50
LIA 2 60
Löneadministration 25
Redovisning 1 - Inköp och försäljning 25
Redovisning 2 - Externredovisning 25
Redovisning 3 - Redovisningssystem 25
Redovisning 4 - Bokslut och analys 25
TOTALT 425
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 22 veckor, 2 perioder:
- 10 veckor första perioden
- 12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6/B
- Lägst betyg E i Matematik 2/B
- Lägst betyg E i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land. Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. Reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån:
- Gymnasiebetyg
- Gymnasieprogram
- Särskilt prov i Engelska, Matematik, Svenska och Excel