Mer om utbildningen Digital Kommunikatör

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

KURSER POÄNG
Digital analys 20
Digital kommunikation 25
Digital kriskommunikation 15
Digital marknadsföring 20
Digital presentation 20
Digital produktion 30
Examensarbete 15
Juridik för kommunikatörer 10
LIA 1 45
LIA 2 40
Praktiskt skrivande för digitala kanaler 25
Projektledning 15
Research och viralgranskning 10
Trendspaning och omvärldsbevakning 10
TOTALT 300