Mer om utbildningen Redovisningsekonom med Löneadministration

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student behöver en egen dator. Normalt kan studenten själv avgöra när den används, utom i de kurser som kräver en dator, t.ex. kursen i Excel. NBI tillhandahåller inte datorer.

Kurser Poäng
Beskattningsrätt 50
Ekonomistyrning 25
Grundläggande Företagsekonomi 25
Handelsrätt 50
IT-stöd och rapportering av ekonomisk info 15
LIA 1 50
LIA 2 60
Löneadministration 25
Redovisning 1 – Extern Redovisning 25
Redovisning 2 – Inköp och Försäljning 25
Redovisning 3 – Redovisningssystem 25
Redovisning 4 – Bokslut analys 25
Examensarbete 25
TOTALT 425