Mer om utbildningen Logistiker

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student behöver en egen dator. Normalt kan studenten själv avgöra när den används, utom i de kurser som kräver en dator, t.ex. kursen i Excel. NBI tillhandahåller inte datorer.

Kurser Poäng
Juridik, Miljö- och transporträtt 25
Affärsengelska 20
IT för Logistiker 25
Kommunikation och Ledarskap 15
Företagsekonomi 25
LIA 1 50
LIA 2 50
Lager och Distribution 50
Miljö och kvalitét i logistikbranschen 20
Produktionslogistik 25
Transportlogistik 70
Examensarbete 25
totalt 400