Logistics Planner

Vill du jobba med att planera och effektivisera material- och informationsflöden? Utbildningen Logistics Planner ger dig kompetens att arbeta som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator och Supply Planner.

I rollen som Logistics Planner kommer du att arbeta med att planera, styra och kontrollera material-, informations- och betalflöden. Du arbetar utifrån en helhetssyn, det vill säga allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund.

Logistik är en central funktion som i hög grad påverkar lönsamheten i ett företag. Betydelsen av effektiv logistik ökar och sprids till allt fler branscher. När E-handeln ökar, ökar också behovet av distribution både i Sverige och utomlands, och det ställer allt högre krav på effektivitet och flexibilitet.

Yrkesroller efter utbildningen

– Logistiker
– Logistikplanerare
– Logistikkoordinator
– Supply planner

Dina möjligheter till jobb

Det råder stor efterfrågan på skickliga logistiker med både teoretisk och praktisk kompetens och bra problemlösningsförmåga.

Värdefull praktik på företag (Lia)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. Vi kan tipsa om LIA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LIA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LIA-företag.

Ansökan och antagningsbesked

Läs mer om ansökan

Kort om utbildningen

 

INFORMATIONSBLAD

Ansökan
Ansökan öppnar i december. Anmäl intresse
Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 Yh-poäng
Studieform
YH-utbildning, heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
Studieupplägg
Normalt 2-3 dagars schemalagd tid per vecka. Övrig tid egna studier och gruppuppgifter.
Ort och antal platser
Växjö – 30 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Växjö
Tommy Porselius
tommy.porselius@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Affärsjuridik med transporträtt 20
E-handel 15
Flödesekonomi och Lean 30
Företagsekonomi 15
Grundläggande logistik 20
Internationell handel 20
IT-system för logistik 40
Kvalitet, miljö och hållbarhet 20
Lagerstyrning 20
Produktionslogistik 30
Projektledning och projektmetodik 20
Transportplanering och transportekonomi 25
LIA 1 60
LIA 2 60
Examensarbete 20
TOTALT 415
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder:
- 12 veckor första perioden
- 12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Svenska 2
- Lägst betyg E i Matematik 2
- Lägst betyg E i Engelska 6
- Lägst betyg E i Logistik 1 samt Transport och Spedition, eller minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom produktion, logistik, lager, transporter eller liknande.
Saknar du behörighet erbjuder vi en kostnadsfri preparandkurs i Matematik.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Svenska, Matematik, Engelska och Excel
Partners
Anebyhus, BK Produkter, Emballator, Enertech Fresh, Getinge Disinfection, Holtab, Invacare, IV Produkt, Lammhults Möbel AB, Orthex Group, Outnorth, PEAB, Postnord Strålfors, Profilgruppen, Skanska hus, Trensum, Wexiodisk, Volvo Construction Equipment, Xllnc Nordic