Logistics Planner

Vill du jobba med att planera och effektivisera material- och informationsflöden? Då har vi en skräddarsydd utbildning för dig som ger dig kompetens att arbeta som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator och supply planner.

Som logistics planner kommer du att arbeta med att planera, styra och kontrollera material-, betalning- och informationsflöden. Du arbetar utifrån en helhetssyn, det vill säga allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund.

Logistikens betydelse ökar och sprids till allt fler branscher och är en central funktion som i hög grad påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Den ökande handeln och behovet av distribution, såväl i Sverige som internationellt, innebär en ökad konkurrens och krav på effektivitet och flexibilitet.

Därför finns det en stor efterfrågan på skickliga logistiker som har både teoretisk och praktisk kompetens samt en bra problemlösningsförmåga.

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Vi har som regel 16 timmar lektionstid per vecka. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR. Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Poäng
415 poäng – motsvarar 83 veckor/2 år
Studieform
Bunden 100% (ej distans)
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Växjö – 30 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Växjö
Tommy Porselius
0720 50 37 27
tommy.porselius@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Affärsjuridik med transporträtt 20
E-handel 15
Flödesekonomi och Lean 30
Företagsekonomi 15
Grundläggande logistik 20
Internationell handel 20
IT-system för logistik 40
Kvalitet, miljö och hållbarhet 20
Lagerstyrning 20
Produktionslogistik 30
Projektledning och projektmetodik 20
Transportplanering och transportekonomi 25
LIA 1 60
LIA 2 60
Examensarbete 20
TOTALT 415
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder:
- 12 veckor första perioden
- 12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Svenska 2
- Lägst betyg E i Matematik 2
- Lägst betyg E i Engelska 6
Vidare krävs betyg i kurserna Logistik 1 samt Transport och Spedition, men dessa kan ersättas med minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom produktion, logistik, lager, transporter eller liknande.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land. Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Svenska, Matematik, Engelska och Excel