Inköp & Supply Management

Vill du jobba med operativa och taktiska inköpsfrågor som t ex leverantörsbedömningar och inköpskalkyler? Då har vi en skräddarsydd utbildning som förbereder dig för yrkesrollen som inköpare.

Som inköpare kan du arbeta på operativ nivå eller strategisk. Första jobben kanske är inköpsassistent. Alla företag och offentliga arbetsgivare (kommuner, landsting, myndigheter) sysslar med inköp. I de stora företagen och organisationerna finns inköpsavdelningar. I mindre verksamheter finns kanske bara enstaka, eller roller som kombinerar inköp med annat.

Inköpsarbetet är relativt konjunkturoberoende, men givetvis påverkas möjligheterna av hur det går för svenska företag. De senare åren har det skett en professionalisering av inköpsyrket och som inköpare kan du ha en viktig roll i företagets ekonomi och framgång. I det offentliga har det blivit mer fokus på korrekt upphandling, via de regler som finns.

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du här Göteborg  Malmö Luleå  Växjö 

Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

 

Ansökan
Öppet till 3 maj 2020
Poäng
425 poäng – motsvarar 85 veckor/2 år
Studieform
Bunden (ej distans), Helfart 100%
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Göteborg och Malmö 35 platser, Växjö 30 platser, Luleå 28 platser
Kontakt utbildningsledare Göteborg
Tommy Porselius
0720 50 37 27
tommy.porselius@handelsakademin.se
Kontakt utbildningsledare Malmö
Camilla Verngren
0720 50 37 28
camilla.verngren@handelsakademin.se
Kontakt utbildningsledare Växjö
Tommy Porselius
0720 50 37 27
tommy.porselius@handelsakademin.se
Kontakt utbildningsledare Luleå
Anki Häggståhl
0720 50 37 07
anki.haggstahl@handelsakademin.se
Kurser Poäng
Affärsjuridik 20
Affärsengelska 15
Affärsförhandling 15
Examensarbete 25
Excel och IT-stöd 25
Företagsekonomi 20
Hållbara inköp 15
Inköp 25
LIA 1 45
LIA 2 45
LIA 3 45
Logistik 25
Marknadsföring och försäljning 20
Offentlig upphandling 20
Organisation, ledarskap, projektledning 25
Strategiskt inköp 20
Supply chain management 20
TOTALT 425
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 27 veckor, 3 perioder:
- 9 veckor första perioden
- 9 veckor andra perioden
- 9 veckor tredje perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6/B
- Lägst betyg E i Matematik 2/B
- Lägst betyg E i Svenska 2/B
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land. Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån:
- Gymnasieprogram
- Särskilt prov i Engelska, Matematik, Svenska och Excel