Inköp & Supply Management Luleå distans

Vill du jobba som inköpare och hjälpa företag göra kostnadseffektiva mer hållbara inköp? Utbildningen Inköp & Supply Management förbereder dig för yrkesrollen som inköpare.

Alla företag och offentliga arbetsgivare (kommuner, landsting, myndigheter) sysslar med inköp. I stora företag och organisationer sker det via hela inköpsavdelningar. I mindre verksamheter finns kanske bara några enstaka inköpare eller roller som kombinerar inköp med något annat.

Din roll som inköpare är att skapa struktur för hur inköpen ska ske för att undvika onödiga kostnader vid oplanerade köp. Inköp & Supply Management ger dig kompetens att arbeta som inköpare på operativ eller strategisk nivå. Dina första jobb kanske är inköpsassistent.

En operativ inköpares roll består främst av orderläggning, leveransbevakning, reklamationer och uppföljning. En strategisk inköpare arbetar med ett mer långsiktigt perspektiv. Det kan t ex vara att skapa en leverantörsportfölj med utvalda företag som lämpliga leverantörer utifrån aspekter som garantier, ledtider, produktionsmetoder och kvalitet.

Yrkesroller efter utbildningen

– Inköpare/Inköpsassistent
– Kategoriansvarig
– Upphandlare
– Projektinköpare

Dina möjligheter till jobb

Under senare år har det skett en professionalisering av inköpsyrket och som inköpare kan du ha en viktig roll i företagets ekonomi och framgång. I det offentliga har det blivit mer fokus på korrekt upphandling, via de regler som finns.

Värdefull praktik på företag (Lia)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. Vi kan tipsa om LIA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LIA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LIA-företag.

Ansökan och antagningsbesked

Läs mer om ansökan.

Kort om utbildningen

 

INFORMATIONSBLAD

 

Ansökan
Anmäl intresse
Examen
Yrkeshögskoleexamen 425 Yh-poäng
Studieform
YH-utbildning, heltid dagtid online, 85 veckor/2 år. Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
Studieupplägg
Schemalagd undervisning online samt egna studier och gruppuppgifter. Minst 2 platsträffar per termin i Luleå.
Ort och antal platser
Luleå 28 platser
Kontakt utbildningsledare Luleå
Anki Häggståhl
anki.haggstahl@handelsakademin.se
Kurser Poäng
Affärsjuridik 20
Affärsengelska 15
Affärsförhandling 15
Examensarbete 25
Excel och IT-stöd 25
Företagsekonomi 20
Hållbara inköp 15
Inköp 25
LIA 1 45
LIA 2 45
LIA 3 45
Logistik 25
Marknadsföring och försäljning 20
Offentlig upphandling 20
Organisation, ledarskap, projektledning 25
Strategiskt inköp 20
Supply chain management 20
TOTALT 425
Lärande i Arbete (LIA)
Sammanlagt 27 veckor, 3 perioder:
- 9 veckor första perioden
- 9 veckor andra perioden
- 9 veckor tredje perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6
- Lägst betyg E i Matematik 2
- Lägst betyg E i Svenska 2
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande gör vi ett urval och rangordnar behöriga utifrån:
- Gymnasieprogram där Ekonomi-, Handel och administration-, Teknikprogram ger företräde
- Särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Excel
Ledningsgrupp/Medverkande från näringslivet
Volvo CE, Getinge, Svenssons i Lammhult, Skanska Hus, Ikea Components, Anebyhus, BK Produkter, Xllnc Nordic, Holtab, Swepac, Duni, Akzo Nobel, Primetail, Pnduro Hobby, Berendsen, Brio, Safegate, SCA, Smurfit Kappa, Laitis, Boliden Group, Pite Energi, BDX, Ghost Competence, Vagabond, Ecenea, ICA Special, Nelly, Gustav Fagerbergs, Sportlala, Jollyroom