Inköp & Supply Management

- Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler. Kort sagt – du blir väl förberedd för yrkesrollen som inköpare.

Läs om utbildningen i Göteborg
Läs om utbildningen i Växjö
Läs om utbildningen i Luleå
Läs om utbildningen i Malmö

Som inköpare kan du arbeta på operativ nivå eller strategisk. Första jobben kanske är inköpsassistent. Alla företag och offentliga arbetsgivare (kommuner, landsting, myndigheter) sysslar med inköp. I de stora företagen och organisationerna finns inköpsavdelningar. I mindre verksamheter finns kanske bara enstaka, eller roller som kombinerar inköp med annat.
Inköpsarbetet är relativt konjunktur-oberoende, men givetvis påverkas möjligheterna av hur det går för svenska företag. De senare åren har det skett en professionalisering av inköpsyrket och som inköpare kan du ha en viktig roll i företagets ekonomi och framgång. I det offentliga har det blivit mer fokus på korrekt upphandling, via de regler som finns.

 

Poäng
425 poäng – motsvarar 85 veckor över två år
Studieform
Bunden 100% (ej distans)
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Luleå, Göteborg & Malmö – 35 utbildningsplatser
Lärande i Arbete (Luleå & Göteborg)
Sammanlagt 26 veckor, 3 perioder
8 veckor första perioden
9 veckor andra perioden
9 veckor tredje perioden
Lärande i Arbete (Malmö)
Sammanlagt 28 veckor, 3 perioder
9 veckor första perioden
9 veckor andra perioden
10 veckor tredje perioden
Utbildningsledare i Luleå
Charina Wentling
031 - 704 67 00
charina.wentling@handelsakademin.se
Utbildningsledare i Göteborg & Malmö
Tommy Porselius
072 - 050 37 27
tommy.porselius@handelsakademin.se

Yrkesroller

  • Inköpare
  • Kategoriansvarig
  • Upphandlare
  • Inköpsassistent