Ansökan - så här går det till

1. Du skapar och lämna in en ansökan

Du ansöker till en eller flera utbildningar hos oss. Du hittar länken till att skapa ansökan på vår hemsida. Den finns under respektive sida för varje utbildning som beskrivs. När du klickar på länken kommer du till vårt digitala ansökningsverktyg som heter ”YH-antagning”. Där skapar du ett konto, lägger in dina personliga uppgifter samt bifogar de filer som du vill ha med för att visa att du är behörig (se mer om behörighet nedan). Du kan spara din pågående ansökan och senare logga in för att fortsätta. När du är klar, lämnar du in din ansökan. Det sker alltså digitalt i ansökningsverktyget.

Läs mer under ”Värt att veta

Fördel att ansöka tidigt!

Det finns klara fördelar med att skicka in ansökan tidigt i antagningsperioden. Du får tidigare återkoppling från oss angående din ansökan, vilket leder till att du snabbare kan bli behörig till utbildningen.

Om du saknar behörighet via gymnasiestudier och betyg, har du tid på sig att komplettera kunskaper och betyg. För vissa av våra utbildningar kan du komplettera genom att gå våra avgiftsfria preparandkurser. Läs mer om preparandkurserna här.

Om du är osäker på om du är formellt behörig, kan du få tips och råd om hur du kan ansöka om en bedömning av din reella kompetens. Därmed öka dina chanser att bli behörig. Dessutom, ju tidigare du skickar in, desto tidigare får du möjlighet att välja en tid som passar dig för urvalsprov.

 

2. Vi gör behörighetsprövning

När du har lämnat in din ansökan gör vi en behörighetsprövning. Det behöver inte ske omgående, det kan dröja några veckor. Om vi tycker att vi saknar något eller om något är otydligt, kontaktar vi dig. Ha koll på din e-post. Om något gör att du inte blir behörig, kommer vi att kontakta dig så att du får en chans att komplettera. Behörighetsprövningen pågår under hela perioden från det att ansökan öppnas till det att den stänger.

Läs mer under ”Värt att veta”

 

3. Vi kallar till Särskilt prov

När vi har många sökande, måste vi göra ett Urval bland alla behöriga. Då använder vi de urvalskriterier som är beslutade för utbildningen. Ofta ingår Särskilda prov i urvalet, ibland enbart Särskilt prov. Vilka delar som testas i proven varierar. Det framgår från beskrivningen på respektive sida. De särskilda proven genomförs under maj. Till proven kallas även den som ännu inte är behörig. Detta för att en sökande kan bli behörig senare under processen, t.ex. via dokument som lämnas in senare under det tidsfrist som finns för senare komplettering.

Läs mer under ”Värt att veta”

 

4. Samtliga sökande rangordnas utifrån poäng i Urvalet

I YH-antagning.se kommer vi att notera dina poäng i urvalet. Poängen från Särskilda prov noteras och finns det poäng t.ex. från viss linje eller program på gymnasiet, så noteras det. Därefter rangordnas alla efter poäng.

Läs mer under ”Värt att veta”

 

5. Beslutsunderlag till ledningsgruppen för beslut om antagning

Vid möte i ledningsgruppen för utbildningen beslutas om antagning på grundval av den rangordnade lista som finns. Övriga sökande placeras i turordning på en reservlista. Beslut i ledningsgrupp sker under juni.

 

6. Antagningsbesked skickas ut

Runt midsommar skickar vi ut antagningsbesked. Då går besked även ut till reserver med information om reservplats. Ha koll på din e-post.

Läs mer under ”Värt att veta”

 

7. Antagna har en tid på sig att svara och acceptera sin plats

Normalt har vi fem dagars frist. Det är viktigt att du bevakar din e-post, även om du är på semester utomlands. Du förlorar din plats om du inte svarar i tid.

 

8. Antagningen avslutas och en ”färdig” klass finns

I början på juni skickar vi en inledande information till de antagna som accepterat sin plats. Här kommer viss övergripande information.

 

9. Information inför utbildningsstart

I början på augusti skickar vi ut mer detaljerad information om tider, schema, litteratur, etc.

Läs mer under ”Värt att veta

 

10. Utbildningsstart

Utbildningarna startar normalt i sista veckan i augusti eller första veckan i september.